សេចក្ដីណែនាំលេខ០១​ ស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលិកអប់រំ

សេចក្ដីណែនាំលេខ០១​ ស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលិកអប់រំ

កន្លងមក ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសង្កេតឃើញថា បុគ្គលិកអប់រំគ្រប់ឋានានុក្រម បានអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស និងលិខិតបទដ្ឋាន គតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធវិស័យអប់រំយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន និងគួរជាទីមោទនៈ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ នៅមានមជ្ឈដ្ឋាន...
សេចក្ដីណែនាំលេខ១៩ ស្តីពីវិធានការការពារខ្លួនពី ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ទ្រាក់ នារដូវភ្លៀង នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន

សេចក្ដីណែនាំលេខ១៩ ស្តីពីវិធានការការពារខ្លួនពី ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ទ្រាក់ នារដូវភ្លៀង នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន

ការប្រែប្រួលនឹងមានភ្លៀង រន្ទះ ខ្យល់កន្ទ្រាក់ ជាហេតុ បណ្ដាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្ស សត្វ រុក្ខជាតិជាដើម។ ដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដែល អាចកើតមានក្នុងរដូវភ្លៀង ជាពិសេសនៅពេលសង្កេតឃើញមានពពកដែលមានទំហំធំ និង កម្ពស់ខ្ពស់ឈរត្រង់ពីលើនឹងមានពណ៍ខ្មៅ ដែលក្នុងពពកនោះអាចមានជា៖...
សេចក្ដីណែនាំលេខ១៧៦៨ ស្ដីពី ការជួយសិស្សខ្សោយស្របពេលសិក្សា

សេចក្ដីណែនាំលេខ១៧៦៨ ស្ដីពី ការជួយសិស្សខ្សោយស្របពេលសិក្សា

ដើម្បីសំរេចគោលដៅអប់រំសំរាប់ទាំងអស់គ្នា ឆ្នាំ ២០០៣-២០១៥ ផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តវិស័យអប់រំ កម្មវិធីគាំទ វិស័យអប់រំ ឆ្នាំ ២០០៤ -២០០៨ និង ផែនការកម្មវិធីសកម្មភាពជាអាទិភាព ស្តីពី ការកែលំអគុណភាព និង ប្រសិទ្ឋភាព បឋមសិក្សា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា...