សៀវភៅបញ្ជី

អង្គការលេខរបស់ស្រសួងអប់រំ យុវជន និង​កីឡា

 • 1.- រដ្ឋមន្រ្តី
  • 2.- រដ្ឋលេខាធិការ
   • 3.- អនុរដ្ឋលេខាធិការ
    • 4.- ខុទ្ធកាល័យ
    • 5.- នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
    • 6.- អង្គភាពលទ្ធកម្ម
    • 7.- ទីប្រឹក្សា
     •  8.- លេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ស្រាវជ្រាវ​អប់រំ
     •  9.- អង្គភាពត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ
    • 10.- អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងផែនការ
     •  11.- នាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងអប់រំ
     •  12.- នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
     •  13.- នាយកដ្ឋានផែនការ
     •  14.- នាយកដ្ឋានពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ
    • 15.- អគ្គនាយកដ្ឋានកីឡា
     •  16.- នាយកដ្ឋានអប់រំកាយ និងកីឡា
     •  17.- នាយកដ្ឋានអប់រំកាយ និងកីឡាសិស្ស​-និស្សិត
     •  18.- មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកីឡា
     •  19.- វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយ និង​កីឡាលៃ
    • 20.- អគ្គនាយកដ្ឋានយុវជន
     •  21.- នាយកដ្ឋានយុវជន
     •  22.- នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌល
     •  23.- នាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិការ​កាយរឹទ្ធិ
    • 24.- អគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា
     •  25.- នាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា
     •  26.- នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ
    • 27.- អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ
     •  28.- នាយកដ្ឋានកុមារតូច
     •  29.- នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា
     •  30.- នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ
     •  31.- នាយកដ្ឋានអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ
     •  32.- នាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សា
     •  33.- នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
     •  34.- នាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាល និងវិក្រឹតការ
     •  35.- នាយកដ្ឋានតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈសា
     •  36.- នាយកដ្ឋានអប់រំពិសេស
     •  37.- គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព​និងចែកផ្សាយ
    • 38.- អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
     •  39.- នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលថុ
     •  40.- នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុសា
     •  41.- នាយកដ្ឋានសម្ភារៈនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
     •  42.- ន.ទំនាកទំនងវប្បធម៌និងអាហារូបករណ៍
     •  43.- នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងកិច្ចការអាស៊ានសា
     •  44.- នាយកដ្ឋាននីតិកម្មសា
     •  45.- នាយកដ្ឋានសំណង់
     •  46.- នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
    • 47.- អគ្គាធិការដ្ឋាន
     •  48.- នាយកដ្ឋានធានាគុណភាពអប់រំ
     •  49.- អធិការដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្តុ
     •  50.- នាយកដ្ឋានកិច្ចការប្រឡង
    • 51.- គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ
     •  52.- នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ
     •  53.- នាយកដ្ឋានស្ដង់ដា និងការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ
     •  54.- នាយកដ្ឋានផែនការ បណ្ដុះបណ្ដាល និងស្រាវជ្រាវ
     •  55.- នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ និង​ព័ត៌មាន
     •  56.- នាយកដ្ឋានទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

សាកលវិទ្យាល័យនិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា

 • 57.- សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
 • 58.- សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង
 • 59.- សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
 • 60.- សាកលវិទ្យាល័យជា ស៊ីម កំចាយមារ
 • 61.- សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង
 • 62.- សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង
 • 63.- សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ
 • 64.- សាកលវិទ្យាល័យហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ
 • 65.- សាកលវិទ្យាល័យក្រចេះ
 • 66.- វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
 • 67.- វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ
 • 69.- វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ឈើទាល
 • 70.- វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់់ស្ពឺ
 • 71.- វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញ
 • 72.- វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យបាត់ដំបង
 • 73.- វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំពិសេស
 • 74.- មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍអប់រំ​បច្ចេកទេស

មន្ទីរ អ.យ.ក

 • 76.- កណ្ដាល
 • 77.- កំពង់ចាម
 • 78.- កំពង់ឆ្នាំង
 • 79.- កំពង់ធំ
 • 80.- កំពង់ស្ពឺ
 • 81.- កំពត
 • 82.- កោះកុង
 • 83.- ក្រចេះ
 • 84.- កែប
 • 85.- ប៉ៃលិន
 • 86.- ព្រះសីហនុ
 • 87.- តាកែវ
 • 88.- បន្ទាយមានជ័យ
 • 89.- បាត់ដំបង
 • 90.- ពោធិ៍សាត់
 • 91.- ព្រៃវែង
 • 92.- ព្រះវិហារ
 • 93.- រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • 94.- មណ្ឌលគីរី
 • 95.- រតនគីរី
 • 96.- សៀមរាប
 • 97.- ស្ទឹងត្រែង
 • 98.- ស្វាយរៀង
 • 99.- ឧត្តរមានជ័យ