1. Home
  2. /
  3. ច្បាប់និង​លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
  4. /
  5. សេចក្ដី​ណែនាំ
  6. /
  7. កម្រងតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រុមបំប៉ន និងពិនិត្យតាមដានថ្នាក់ក្រុង ស្រុក...
កម្រងតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រុមបំប៉ន និងពិនិត្យតាមដានថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

គោលនយោបាយកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី សម្រាប់ការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាន បានបង្ហាញពីខ្លឹមសារយុទ្ធវិធី និង គោលការណ៍អនុវត្តសមាសភាគទាំង៦ នៃកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី ក្នុងការ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ ដើម្បីធានាសមធម៌ នៃការអប់រំ និងទាក់ទាញការចូលរួមពីគ្រប់សមាសភាពពាក់ព័ន្ធ ពិសេសអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ អង្គការមិនមែន រដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ដែលជាដៃគូអប់រំ ក្នុងការចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រដំណើរ ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រីឱ្យបាន ជោគជ័យ។

ទាញយកឯកសារ

  • DTMT Role and responsibility 2015