1. Home
  2. /
  3. ច្បាប់និង​លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
  4. /
  5. សេចក្ដី​ណែនាំ
  6. /
  7. សេចក្ដីណែនាំលេខ៣១ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការការពារ និងថែទាំសុខភាពភ្នែក នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ...
សេចក្ដីណែនាំលេខ៣១ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការការពារ និងថែទាំសុខភាពភ្នែក នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

កម្មវិធីជាតិសុខភាពភ្នែក នៃក្រសួងសុខាភិបាលបានសិក្សាឃើញថា ជំងឺភ្នែកដែលកើត មានញឹកញាប់ចំពោះកុមារមានដូចជា ជំងឺភ្នែកក្រហម ជំងឺរលាកត្របកភ្នែក ភ្នែកអាឡែកហ្ស៊ី ជំងឺភ្នែកស្ងួត និងរបួស ឬប៉ះទង្គិចគ្រាប់ភ្នែកជាដើម។

Related Posts