1. Home
  2. /
  3. ច្បាប់និង​លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
  4. /
  5. សេចក្ដី​ណែនាំ
  6. /
  7. សេចក្ដីណែនាំលេខ២៥ ស្តីពីវិធានការគោលនយោបាយឆ្លើយតបនឹងការបាត់បង់ការសិក្សាដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅកម្រិតបឋមសិក្សា
សេចក្ដីណែនាំលេខ២៥ ស្តីពីវិធានការគោលនយោបាយឆ្លើយតបនឹងការបាត់បង់ការសិក្សាដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សារបស់សិស្សនៅកម្រិតបឋមសិក្សា

ដោយសារផលប៉ះពាល់ជំងឺកូវីដ-១៩ មកលើវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា សាលារៀនត្រូវបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ដែលមានសិស្សានុសិស្សប្រមាណ ៣.២ លាននាក់បាត់បង់ការសិក្សា។

Related Posts