1. Home
  2. /
  3. ច្បាប់និង​លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
  4. /
  5. សេចក្ដី​ណែនាំ
  6. /
  7. សេចក្តីណនាំលេខ៣០ ស្តីពីការបង្កើត និងដំណើរការរបស់គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាបឋមសិក្សា
សេចក្តីណនាំលេខ៣០ ស្តីពីការបង្កើត និងដំណើរការរបស់គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាបឋមសិក្សា

អនុលោមតាមចំណុចដៅនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ(២០០៩-២០១៣) និងសាលារៀនជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលតម្រូវឱ្យមានការចូលរួមថែរក្សាការពារនិងអភិវឌ្ឍ ចាំបាច់ត្រូវមានកិច្ចសហការ និងសម្របសម្រួលពីសហគមន៍។ ដូច្នេះការរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាបឋមសិក្សា គឺជាការចាំបាច់សំដៅឱ្យ ការងារអប់រំមានដំណើរការប្រកបដោយភាពរលូន តម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងប្រសិទ្ធភាព។

Related Posts