សេចក្ដីណែនាំ

សេចក្តីណែនាំលេខ៤៧ ស្តីពីដំណើរការកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

សេចក្តីណែនាំលេខ៤៧ ស្តីពីដំណើរការកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

ដើម្បីឱ្យកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន ប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣នេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នឹងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធាន និងសុវត្ថិភាពរបស់គ្រូបង្រៀននិងអ្នកសិក្សា...

សេចក្តីណែនាំលេខ៥២៦ ស្តីពីដំណើរការរៀន និង បង្រៀន ថ្ងៃរហស្បតិ៍ នៅតាមសាលាបឋមសិក្សាសាធារណៈ

សេចក្តីណែនាំលេខ៥២៦ ស្តីពីដំណើរការរៀន និង បង្រៀន ថ្ងៃរហស្បតិ៍ នៅតាមសាលាបឋមសិក្សាសាធារណៈ

ផ្អែកតាមប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៩៨១ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៥ ស្តីពីគោលការណ៍ចំណាយសំរាប់ អនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពជាអាទិភាព ( PAP ) នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ដែលស្របទៅនឹងផែនការយុទ្ឋសាស្ត្រវិស័យ អប់រំឆ្នាំ ២០០៦-២០១០...

សេចក្ដីណែនាំលេខ២០ ស្តីពីនិយាមប្រើបុគ្គលិកអប់រំ

សេចក្ដីណែនាំលេខ២០ ស្តីពីនិយាមប្រើបុគ្គលិកអប់រំ

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើឡើងលើការងារគ្រប់គ្រង និងការបែងចែកភារកិច្ច ជូនបុគ្គលិកអប់រំ ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាម អង្គភាពរដ្ឋបាល និងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងដើម្បីផ្ដល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាព ស្របទៅនឹងបរិបទន ការអប់រំបច្ចុប្បន្ន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានពិនិត្យ...

សេចក្ដីណែនាំលេខ២៧ ស្ដីពីការអប់រំក្នុងកម្មវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដោយផ្ដោតលើ “ការរៀបចំទីកន្លែងរៀនថ្នាក់រៀនមានសុវត្ថិភាពក្នុងពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់”

សេចក្ដីណែនាំលេខ២៧ ស្ដីពីការអប់រំក្នុងកម្មវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដោយផ្ដោតលើ “ការរៀបចំទីកន្លែងរៀនថ្នាក់រៀនមានសុវត្ថិភាពក្នុងពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់”

ផ្អែកតាមបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ដែលធ្វើឱ្យមានឧបសគ្គដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍលើវិស័យ នានាក៏ដូចជាវិស័យអប់រំ ក្នុងនោះគ្រោះធម្មជាតិជាកត្តាសត្យានុម័តកំពុងគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងលើពិភពលោក ជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាទឹកជំនន់បានបង្អាក់ដំណើរការសិក្សារៀនសូត្រតាមសាលារៀន...

កម្រងតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រុមបំប៉ន និងពិនិត្យតាមដានថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

កម្រងតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រុមបំប៉ន និងពិនិត្យតាមដានថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

គោលនយោបាយកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី សម្រាប់ការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាន បានបង្ហាញពីខ្លឹមសារយុទ្ធវិធី និង គោលការណ៍អនុវត្តសមាសភាគទាំង៦ នៃកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី ក្នុងការ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ ដើម្បីធានាសមធម៌ នៃការអប់រំ និងទាក់ទាញការចូលរួមពីគ្រប់សមាសភាពពាក់ព័ន្ធ ពិសេសអង្គការជាតិ...

គោលការណ៍ស្ដីពី ការកំណត់សាលាកុមារមេត្រីតាមកម្រិត សម្រាប់ក្រុមបំប៉ន និងពិនិត្យតាមដាន ថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

គោលការណ៍ស្ដីពី ការកំណត់សាលាកុមារមេត្រីតាមកម្រិត សម្រាប់ក្រុមបំប៉ន និងពិនិត្យតាមដាន ថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី ចាំបាច់ត្រូវធានាទាំងបរិមាណ និងគុណភាព ព្រមទាំងគ្របដណ្តប់នៅគ្រប់ សាលារៀនសម្រាប់ការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេស។...

សេចក្ដីណែនាំលេខ០១​ ស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលិកអប់រំ

សេចក្ដីណែនាំលេខ០១​ ស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលិកអប់រំ

កន្លងមក ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសង្កេតឃើញថា បុគ្គលិកអប់រំគ្រប់ឋានានុក្រម បានអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស និងលិខិតបទដ្ឋាន គតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធវិស័យអប់រំយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន និងគួរជាទីមោទនៈ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ នៅមានមជ្ឈដ្ឋាន...

សេចក្ដីណែនាំលេខ១៩ ស្តីពីវិធានការការពារខ្លួនពី ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ទ្រាក់ នារដូវភ្លៀង នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន

សេចក្ដីណែនាំលេខ១៩ ស្តីពីវិធានការការពារខ្លួនពី ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ទ្រាក់ នារដូវភ្លៀង នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន

ការប្រែប្រួលនឹងមានភ្លៀង រន្ទះ ខ្យល់កន្ទ្រាក់ ជាហេតុ បណ្ដាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្ស សត្វ រុក្ខជាតិជាដើម។ ដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដែល អាចកើតមានក្នុងរដូវភ្លៀង ជាពិសេសនៅពេលសង្កេតឃើញមានពពកដែលមានទំហំធំ និង កម្ពស់ខ្ពស់ឈរត្រង់ពីលើនឹងមានពណ៍ខ្មៅ ដែលក្នុងពពកនោះអាចមានជា៖...

សេចក្ដីណែនាំលេខ១៧៦៨ ស្ដីពី ការជួយសិស្សខ្សោយស្របពេលសិក្សា

សេចក្ដីណែនាំលេខ១៧៦៨ ស្ដីពី ការជួយសិស្សខ្សោយស្របពេលសិក្សា

ដើម្បីសំរេចគោលដៅអប់រំសំរាប់ទាំងអស់គ្នា ឆ្នាំ ២០០៣-២០១៥ ផែនការយុទ្ឋសាស្រ្តវិស័យអប់រំ កម្មវិធីគាំទ វិស័យអប់រំ ឆ្នាំ ២០០៤ -២០០៨ និង ផែនការកម្មវិធីសកម្មភាពជាអាទិភាព ស្តីពី ការកែលំអគុណភាព និង ប្រសិទ្ឋភាព បឋមសិក្សា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា...

សេចក្ដីណែនាំប្រតិបត្តិលេខ១៣ ស្តីពីការបំប៉នបន្ថែមដល់សិស្សរៀនយឺត នៅតាមគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ

សេចក្ដីណែនាំប្រតិបត្តិលេខ១៣ ស្តីពីការបំប៉នបន្ថែមដល់សិស្សរៀនយឺត នៅតាមគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ

ដើម្បីធានាបានថា សិស្សរៀនយឺតមានមូលដ្ឋានសមស្របសម្រាប់ការបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់បន្ទាប់ទៀត ក្រសួងសូមធ្វើការណែនាំដល់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី ខេត្ត ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៃ រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ គ្រប់គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ មាតាបិតា អ្នកអាណាព្យាបាល...

សេចក្ដីណែនាំលេខ០១ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាបង្រួញ និងកាលវិភាគសិក្សា សម្រាប់គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១

សេចក្ដីណែនាំលេខ០១ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាបង្រួញ និងកាលវិភាគសិក្សា សម្រាប់គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ គ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាម “កម្មវិធីសិក្សា បង្រួញ” ដែលក្នុងនោះរួមមាន មុខវិជ្ជាកាតព្វកិច្ច និងមុខវិជ្ជាជម្រើស។ នៅក្នុងមុខវិជ្ជាកាតព្វកិច្ចមានមុខវិជ្ជាចំនួន ពីរគឺ ភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា...

Search & Filters