1. Home
  2. /
  3. ច្បាប់និង​លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
  4. /
  5. ប្រកាស
  6. /
  7. ប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​នូវ​កម្រង​ភារកិច្ច​គណៈ​មេប្រយោគ​ និង​គណៈ​កម្មការ​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ
ប្រកាស​ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​នូវ​កម្រង​ភារកិច្ច​គណៈ​មេប្រយោគ​ និង​គណៈ​កម្មការ​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ