1. Home
  2. /
  3. មណ្ឌលព័ត៌មាន
  4. /
  5. សន្និបាតអប់រំ
  6. /
  7. ការ​ពង្រឹង​គុណភាព​អប់រំ
ការ​ពង្រឹង​គុណភាព​អប់រំ

ពង្រឹងគុណភាពអប់រំគឺធ្វើយ៉ាងណាឱ្យ 

១. សិស្សរៀនប្រកបដោយគុណភាព 

២. ខ្លឹមសារមេរៀន/កម្មវិធីសិក្សាប្រកបដោយគុណភាព 

៣. ដំណើរការរៀនសូត្រប្រកបដោយគុណភាព 

៤. បរិស្ថានរៀនសូត្រប្រកបដោយគុណភាព 

៥. ផលសម្រេចប្រកបដោយគុណភាព