1. Home
  2. /
  3. មណ្ឌលព័ត៌មាន
  4. /
  5. សន្និបាតអប់រំ
  6. /
  7. សង្ខេបសមិទ្ធផល​ឆ្នាំ​សិក្សា ​២០១៤-២០១៥
សង្ខេបសមិទ្ធផល​ឆ្នាំ​សិក្សា ​២០១៤-២០១៥

គោលនយោបាយក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យអប់រំ 

១- ធានាលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអប់រំប្រកបដោយសមធម៌ 

២- លើកកម្ពស់គុណភាព និងភាពឆ្លើយតប 

៣- ធានាភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់