1. Home
  2. /
  3. មណ្ឌលព័ត៌មាន
  4. /
  5. សន្និបាតអប់រំ
  6. /
  7. សង្ខេបសមិទ្ធផល​ឆ្នាំ​សិក្សា ​២០១២-២០១៣
សង្ខេបសមិទ្ធផល​ឆ្នាំ​សិក្សា ​២០១២-២០១៣

គោលនយោបាយក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យអប់រំ 

១- ធានាលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអប់រំប្រកបដោយសមធម៌ 

២- លើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសេវាអប់រំ 

៣- អភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីអប់រំសម្រាប់ធ្វើវិមជ្ឈការ