1. Home
  2. /
  3. មណ្ឌលព័ត៌មាន
  4. /
  5. ស្ថិតិអប់រំ
  6. /
  7. ស្ថិតិ​បុគ្គលិក​អប់រំ ២០១១-២០១២
ស្ថិតិ​បុគ្គលិក​អប់រំ ២០១១-២០១២

សៀវភៅសង្ខេបស្ថិតិបុគ្គលិកអប់រំនេះ គឺបង្ហាញពីចំនួនបុគ្គលិកអប់រំទូទាំងប្រទេស តាម ខេត្ត/រាជធានី ស្រុក/ខ័ណ្ឌ/ ក្រុង និង ទីស្តីការក្រសួង ដែលបានមកពីការបំពេញព័ត៌មានកម្រងសំណួរ របស់បុគ្គលិកអប់រំ របស់នាយកសាលា និង ស្ថិតិការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុក/ខ័ណ្ឌ/ ក្រុង ទូទាំងប្រទេស ។