ក្រសួង

សូមស្វាគមន៍ការមកកាន់គេហទំព័រក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

=

អំពីក្រសួង

ចក្ខុវិស័យ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡា គឺ​កសាង និង​អភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព និង​គុណធម៌​ប្រសើរ​បំផុត​លើ​គ្រប់​ផ្នែក ដើម្បី​កសាង​សង្គម​កម្ពុជា​ឱ្យ​ក្លាយទៅ​ជា​សង្គម​រីក​ចម្រើន​ផ្អែក​លើ​ចំណេះដឹង និង​ចំណេះ​ធ្វើ​ជា​មូលដ្ឋាន ។

ទំព័ររដ្ឋមន្ត្រី

បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន

បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន បច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងជាអនុប្រធានឧត្ដម​ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ(SNEC) ក្នុងនីតិកាលទី៦នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាព

អង្គការលេខរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

រចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំ

n

គម្រោងអប់រំ