1. Home
  2. /
  3. ក្រសួង
  4. /
  5. គម្រោងអប់រំ
  6. /
  7. គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា
  8. /
  9. គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)
គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)

ការអនុវត្តគម្រោង នឹងត្រូវប្រតិបត្តិតាមដំណើរការដែលបានកំណត់នៅក្នុង ESMF ។ ESMF កំណត់ថាតើ កិច្ចការពារសុវត្ថិភាពត្រូវបានពិចារណានិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់គ្រប់សកម្មភាពគម្រោងទាំងអស់ ដែលតម្រូវឲ្យមានកិច្ចការពារសុវត្ថិភាព។ ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តសកម្មភាពរបស់គម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹង សក្តានុពលសុវត្ថិភាព នឹងត្រូវបានពិនិត្យ ដើម្បីកំណត់វិសាលភាព និងប្រភេទនៃឧបករណ៍ការពារ ដែលត្រូវ ការ។ នៅពេលដែលទីតាំងគម្រោងត្រូវបានកំណត់ គេត្រូវការកសាងផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន EMP និង ផែនការសមធម៌ (EP) ជាក់លាក់។