1. Home
  2. /
  3. ក្រសួង
  4. /
  5. គម្រោងអប់រំ
  6. /
  7. គម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រ ​និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
  8. /
  9. តម្រូវការកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន ADB សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងកម្ចី
តម្រូវការកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន ADB សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងកម្ចី