កម្ពុជា​-​ចិន​ចុះ MoU បង្កើត​កម្មវិធី​សិក្សា​ភាសា​ចិន​សាកល្បង​នៅ​សាលា​រដ្ឋ​មួយ​ចំនួន

កម្ពុជា​-​ចិន​ចុះ MoU បង្កើត​កម្មវិធី​សិក្សា​ភាសា​ចិន​សាកល្បង​នៅ​សាលា​រដ្ឋ​មួយ​ចំនួន

ភ្នំពេញៈ តំណាង​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​-​ចិន បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់ (MoU) ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​រួមគ្នា​បង្កើត​ឱ្យមាន​កម្មវិធី​សិក្សា​ភាសា​ចិន​សាកល្បង​នៅ​ក្នុង​សាលា​រដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ជា​កិច្ចសហ​ប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី​លើ​វិស័យ​អប់រំ។ MoU នេះ ត្រូវបាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ដោយ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន​និង​កីឡា​ លោក ហង់​ជួន ណារ៉ុន និង​លោក Wang Wentian ឯកអគ្គ​រដ្ឋទូត​ចិន​ប្រចាំ​កម្ពុជា កាលពី​ថ្ងៃទី ៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។​

លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​សសរស្ដម្ភ​សហគមន៍​សង្គម​វប្បធម៌​អាស៊ាន លើក​ទី ២៨ (28th ASCC Council Meeting)

លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​សសរស្ដម្ភ​សហគមន៍​សង្គម​វប្បធម៌​អាស៊ាន លើក​ទី ២៨ (28th ASCC Council Meeting)

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡា ជា​តំណាង​ជាតិ​សម្រាប់​សហគមន៍​សង្គម​វប្បធម៌​អាស៊ាន បាន​ដឹកនាំ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​សហគមន៍​សង្គម​វប្បធម៌​អាស៊ាន លើក​ទី ២៨ (28th ASCC Council Meeting) ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​កាលពី​ថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Search & Filters