លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​សសរស្ដម្ភ​សហគមន៍​សង្គម​វប្បធម៌​អាស៊ាន លើក​ទី ២៨ (28th ASCC Council Meeting)

លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​សសរស្ដម្ភ​សហគមន៍​សង្គម​វប្បធម៌​អាស៊ាន លើក​ទី ២៨ (28th ASCC Council Meeting)

ឯកឧត្តម​បណ្ឌិតសភា​ចារ្យ ហង់​ជួន ណា​រ៉ុន ថតរូប​អនុស្សាវរីយ៍​ជា​មួ​យម្ទាស់​ជ័យលាភី​នៃ​កម្មវិធី​ជជែក​ដេញដោល​យុវជន​អាស៊ាន។ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡា ជា​តំណាង​ជាតិ​សម្រាប់​សហគមន៍​សង្គម​វប្បធម៌​អាស៊ាន បាន​ដឹកនាំ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​សហគមន៍​សង្គម​វប្បធម៌​អាស៊ាន...