ពិធី​ប្រគល់​សម្ភារបរិក្ខារ​បង្រៀន​និង​រៀន​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ទូទាំង​ប្រទេស

ពិធី​ប្រគល់​សម្ភារបរិក្ខារ​បង្រៀន​និង​រៀន​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ទូទាំង​ប្រទេស

កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២នេះ  ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បាន​រៀបចំ​ពិធី​ប្រគល់​សម្ភារបរិក្ខារ​បង្រៀន​និង​រៀន​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ទូទាំង​ប្រទេស ក្រោម​អធិបតីដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់​ឯកឧត្ដម អ៊ឹម សិទ្ធី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា...

របាយការណ៍​ស្តីពី​ដំណើរ​ការផ្គត់ផ្គង់​សម្ភារបរិក្ខារ​បង្រៀននិង​រៀន​វិទ្យាសាស្រ្ត ​ដល់​វិទ្យាល័យ​ទូទាំង​ប្រទេស

ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន និង​កីឡា បាន​និង​កំពុង​អនុវត្ត​គម្រោង​និង​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន​ សំដៅ​លើក​កម្ពស់​គុណភាព​និង​ប្រសិទ្ធភាព​សេវា​អប់រំ ដែល​ជា​គោលនយោបាយ​ចម្បង​មួយ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ វិស័យ​អប់រំ​ឆ្នាំ ២០០៩-២០១៣ ។ ការ​លើក​កម្ពស់​គុណភាព​និង​ប្រសិទ្ធភាព​សេវា​អប់រំ​...