សន្ទរកថា​ របស់​លោក​ស្រី អាន ឡឺម៉េស្ដ្រ ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​វិស័យ​អប់រំ ក្នុង​ពិធី​បើក​សន្និបាត​​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំ​២០១៤

សន្ទរកថា​ របស់​លោក​ស្រី អាន ឡឺម៉េស្ដ្រ ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​វិស័យ​អប់រំ ក្នុង​ពិធី​បើក​សន្និបាត​​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំ​២០១៤

ក្រុមការងារវិស័យអប់រំ សូមសម្តែងនូវការអបអរសាទរជូនចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ថ្នាក់ដឹកនាំ ជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំសន្និបាតអប់រំ ដែលបានត្រៀម និងរៀបចំសន្និបាតនេះឱ្យលេចចេញជារូបរាងឡើង។ យើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះការ ចូលរួមយ៉ាងសកម្ម...
វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​អនុវត្ត​សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​សន្ទុក​ឃុំ​មួយ អនុវិទ្យាល័យ​មួយ

វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​អនុវត្ត​សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​សន្ទុក​ឃុំ​មួយ អនុវិទ្យាល័យ​មួយ

គោលនយោបាយក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យអប់រំ  ១- ធានាលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអប់រំប្រកបដោយសមធម៌  ២- លើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសេវាអប់រំ  ៣-...
សង្ខេបសមិទ្ធផល​ឆ្នាំ​សិក្សា ​២០១២-២០១៣

សង្ខេបសមិទ្ធផល​ឆ្នាំ​សិក្សា ​២០១២-២០១៣

គោលនយោបាយក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យអប់រំ  ១- ធានាលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអប់រំប្រកបដោយសមធម៌  ២- លើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសេវាអប់រំ  ៣-...
របាយការណ៍​សន្និបាត​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំសិក្សា២០១០-២០១១

របាយការណ៍​សន្និបាត​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ឆ្នាំសិក្សា២០១០-២០១១

ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​កន្លង​មក​នេះ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បាន​ចាប់​ផ្ដើម​អនុវត្ត​ផែន​ការ​យុទ្ធសាស្ត្រ វិស័យ​អប់រំ​ឆ្នាំ ២០០៩-២០១៣ ដោយ​ផ្អែក​លើ​បរិ​ការណ៍​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី ២...