អបអរសាទរ! ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ​ ហង់ជួន​ ណារ៉ុន​ទទួលបានពានរង្វាន់ World Literacy Foundation Award ក្នុងនាមប្រទេសដែលមានភាពលេចធ្លោក្នុងការលើកកម្ពស់អក្ខរកម្ម និងការអប់រំ

អបអរសាទរ! ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ​ ហង់ជួន​ ណារ៉ុន​ទទួលបានពានរង្វាន់ World Literacy Foundation Award ក្នុងនាមប្រទេសដែលមានភាពលេចធ្លោក្នុងការលើកកម្ពស់អក្ខរកម្ម និងការអប់រំ