1. Home
  2. /
  3. មណ្ឌលព័ត៌មាន
  4. /
  5. សន្និបាតអប់រំ
  6. /
  7. របាយការណ៍​សន្និបាត​បូកសរុប​​ការងារ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៦-២០១៧...
របាយការណ៍​សន្និបាត​បូកសរុប​​ការងារ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៦-២០១៧ និង​លើក​ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧-២០១៨

វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងារតាមអនុវិស័យ និងការពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការ ប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ បានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍សន្និបាតអប់រំ ដើម្បីជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់ពិនិត្យឡើងវិញពីសកម្មភាព និងចំណុចដៅរបស់សូចនាករបំពេញការងារគន្លឹះ។ របាយការណ៍ សន្និបាតអប់រំឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវឌ្ឍនភាព បញ្ហាប្រឈម និងអនុសាសន៍រួមរបស់ក្រសួង និងតាមអនុវិស័យ ទាំង៧ រួមមានការអប់រំកុមារតូច ការអប់រំបឋមសិក្សា ការអប់រំមធ្យមសិក្សានិងអប់រំបច្ចេកទេស ការអប់រំ ឧត្តមសិក្សា ការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ការអភិវឌ្ឍយុវជន និងការអប់រំកាយនិងកីឡា។ លទ្ធផលសន្និបាតអប់រំ នឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានដ៏មានសារៈសំខាន់ ក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា និងផែនការប្រតិបត្តិ ប្រចាំឆ្នាំ។

Related Posts